Vi är övertygade om att vår höga servicenivå leder till framgång för våra kunder. Bland de tjänster vi erbjuder finns:

Skräddarsydd produktutveckling i eget applikations lab
Innovativa koncept
Formuleringshjälp
Teknisk support
Produktionskunskap
Dokumentations service
Prover från eget lager
Belastningstester (konserveringsmedel)
Buffertlager
Rådgivning för produktionshygien